KALENDARIUM
Chorągwi Wielkopolskiej ZHP

rok 2012

 

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

 

 

styczeń 2012

 

materiały zebrał i opracował hm. Wiesław Kubiak

 

02.01.

Opłatek II Harcerskiego Kręgu Seniorów im. Tadeusza Kościuszki przy Hufcu ZHP Poznań Jeżyce

• Uczestnicy:

ú Phm. Joanna Trzeciak – zastępczyni komendanta hufca / ú Członkowie Kręgu wraz z współmałżonkami w liczbie ponad 40 osób

• Program:

ð Wprowadzenie pocztem historycznego sztandaru 6 Drużyny Harcerzy Winiarskich z 1938r. //

ð Złożenie meldunku o gotowości do uroczystości (dh Stefan Strażyński) // ð Zapalenie świecy symbolizującej ognisko (dh Mieczysław Koziczak) // ð Wprowadzenie wspomnieniowe związane z wigilią Bożego Narodzenia i opłatkiem (hm. Bogusław Olejniczak) / ú Wigilia 1939r. gdy chodząc z szopką zostali zaproszeni przez żołnierzy Wermachtu, którzy stacjonowali w już nie istniejącej Szkole Powszechnej Nr. 17 przy ul, Winiarskiej / ú Opłatek 06 stycznia 1940r. w domu druha Itkowiaka na Podolanach, gdzie nastąpiło zaprzysiężenie na krzyż harcerski władz Szarych Szeregów Okręgu Poznań-Północ / ú Pierwsze powojenne przyrzeczenie harcerskie

w wigilię Bożego Narodzenia 1945r. w lasku golęcińskim, na ręce druha hm. Trzewikowskiego /

ú Opłatek w 1948r. w jeszcze niewykończonym budynku Domu Harcerza i przedstawieniem jasełkowym // ð Odśpiewanie kolędy, łamanie się opłatkiem i wzajemne składanie życzeń //

ð Konsumpcja (wypieków świątecznych, kawy i herbaty) - przerywana śpiewem kolęd i piosenek harcerskich // ð Odczytanie nadesłanych życzeń świątecznych (dh Strażyński) //

ð Sprawozdanie z uroczystości przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju - w dniu 15 grudnia 2011r. w Kolegiacie Farnej (dh. Halina Jaśniaczyk) // ð Pamiątkowe zdjęcie, zakończenie uroczystości

• Organizator: II Harcerski Krąg Seniorów Im. Tadeusza Kościuszki, Poznań Jeżyce 

03.01.

Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Szarych Szeregów

• Miejsce i czas: sala 205 Sejmiku Marszałkowskiego – budynek B (drugie piętro) Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Aleja Niepodległości 16/18

[godz.14.00]

• Organizator: Stowarzyszenie Szarych Szeregów Oddział Wielkopolska (HR. Marian Kaczmarek – przewodniczący)

04.01.

Apel z okazji 93 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego z udziałem harcerzy

• Miejsce i czas: cmentarz parafialny, Oborniki Wielkopolskie [godz.18.00]

• Cel: uczczenie wydarzenia oraz przypomnienie i przybliżenie genezy oraz okoliczności Powstania Wielkopolskiego na ziemi obornickiej

05.01.

Spotkanie Noworoczne u Prezydenta Miasta Poznania

• Miejsce i czas: Pawilon nr 11 (Iglica) na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, ul. Głogowska 14, Poznań

• Program: m.in.

ú Podczas spotkania Fundacja „Mam Marzenie” zbierała środki, by spełnić marzenia swoich podopiecznych

• Reprezentacja chorągwi: hm. Jarosław Rura – komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP

• Organizator: Ryszard Grobelny – prezydent miasta Poznania 

07.01.

Spotkanie noworoczne u Wojewody Wielkopolskiego oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego

• Miejsce: Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

ul. Wieniawskiego 1

• Program:

ú Powitanie

ú Wystąpienie Wojewody Wielkopolskiego

ú Wręczenie medalu „Ad Perpetuam Rei Memoriam”

ú Wystąpienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego

ú Wręczenie Nagrody im. R. Kapuścińskiego

ú Koncert Noworoczny „Film w Filharmonii”

• Reprezentacja chorągwi: hm. Jarosław Rura – komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP

• Organizatorzy:

- Piotr Florek – wojewoda wielkopolski

- Marek Woźniak – marszałek województwa wielkopolskiego

07.01.

Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Śmigiel

*[„Dnia 7 Stycznia 2012 roku odbył się Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Śmigiel. Zjazd wybrał nowe władze hufca. Z funkcji Komendanta Hufca ZHP Śmigiel zrezygnował phm. Karol Włodarczak. W wyniku nowego głosowania Komendantką Hufca ZHP Śmigiel została ponownie hm. Magdalena Drótkowska. / W skład komendy Hufca wchodzą: hm. Tadeusz Marciniak –  skarbnik, phm. Katarzyna Włodarczak – zastępczyni, pwd. Anna Ławniczak –  zastępczyni, phm. Karol Włodarczak – zastępca komendantki hufca”]

• Organizator: Komenda Hufca ZHP Śmigiel

08.01.

XX Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

• Miejsce: cała Polska + wiele miejsc poza granicami kraju

• Hasło: „Zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko, zdrowa mama”

• Cel tegorocznej edycji: zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą

• Przykłady harcerskich działań:

4Hufiec Kalisz im. ks. hm. Stanisława Piotrowskiego

ð 36 Kaliska Drużyna Harcerska „Orły” i 62 Kaliska Drużyna Harcerzy Starszych „Brzoza” im. Stefana Szolc-Rogozińskiego

*[„Przygotowania do Finału rozpoczęliśmy w grudniu 2011 roku, przygotowując ponad 500 puszek oraz wydając identyfikatory dla wolontariuszy. W dniu Finału 08 stycznia 2012 roku byliśmy obecni zarówno w sztabie zlokalizowanym w Hali <<Arena>> i na ulicach Kalisza, gdzie wyruszyły harcerskie patrole. Z 36 KDH w XX Finale WOŚP zagrali: Antolczyk Mateusz, Binek Adam, Gutowski Piotr, Jabłoński Dawid, Krzywoźniak Jerzy, Krzywoźniak Zuzanna, Kuciński Michał, Kuczyńska-Cichocka Olga, Szumczyk Aleksandra, Wasielewska Justyna i Jakub Sobański, natomiast z 62 KDHS byli to: Biedalak Piotr, Bratek Michał, Cichorska Marta, Kowalska Anna, Lis Jakub, Sibińska Barbara”]

10.01.

Posiedzenie Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich

11.01.

Pamięci powstańców

• Miejsce: Śmigiel

*[„Dokładnie w południe 11 stycznia, jak każdego roku na śmigielskim rynku pod obeliskiem Powstańców Wielkopolskich harcerze z śmigielskiego hufca, przedstawiciele władz samorządowych oraz przedstawiciele miejscowych organizacji oddali cześć mieszkańcom Ziemi Śmigielskiej, uczestnikom walk Powstania Wielkopolskiego. / W 93 rocznicę wymarszu śmigielskiej kompanii powstańczej, poległych w walce do apelu wezwał hm. Ryszard Duda, a rys historyczny niepodległościowego zrywu przedstawiła hm. Barbara Ławniczak. Uroczystość poprowadziła Magdalena Drótkowska – komendantka Hufca Śmigiel. / Pod obeliskiem okolicznościowe wiązanki złożyły przybyłe delegacje: Sekretarz Śmigla – Maciej Wiśniewski, Wiesław Kasperski – przewodniczący Rady Miejskiej, kombatanci, dyrektor i pracownicy Centrum Kultury”]

• Organizator: Wiktor Snela – burmistrz Śmigla

12.01.

Opłatkowe spotkanie Wspólnoty Seniorów ZHP im ks. Hm. Antoniego Bogdańskiego

• Miejsce: Skulsk

• Program:

ú Pierwsze spotkanie przy kawie i herbacie / ú Komunikaty / ú Część artystyczna – „Jasełka”

w wykonaniu dzieci miejscowej szkoły / ú Łamanie się opłatkiem / ú Wspólne kolędowanie (śpiewanie kolęd i piosenek harcerskich) / ú Obiad  / ú Harcerski Krąg – zakończenie uroczystości

• Organizator: Komenda Wspólnoty Seniorów ZHP im. ks. hm. Antoniego Bogdańskiego w Skulsku (Hufiec ZHP Konin)

12.01.

Spotkanie noworoczne Kręgu Starszych Harcerzy Seniorów im. ks. Józefa Poniatowskiego Hufca ZHP Śmigiel

• Miejsce i czas: Restauracja „Marta”, ul. Bohaterów w Śmiglu

• Organizator: Rada Kręgu Starszych Harcerzy Seniorów w Śmiglu (hm. Andrzej Kluczyński)

13.01.

Spotkanie Noworoczne w Mirosławcu

*[„Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Mirosławca w piątek 13 stycznia druhowie hm Edward Joachimiak i pwd Krzysztof Grela (wytłuszczenie W.K) uczestniczyli w Spotkaniu Noworocznym Gminy Mirosławiec. W spotkaniu tym wzięli udział przedstawiciele władz gminy, placówek gminnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji, wojska i zakładów pracy. Zaproszenie to otrzymaliśmy jako przedstawiciele stanicy w Piecniku, która zlokalizowana jest na terenie tej gminy. Piotr Pawlik, burmistrz Gminy oraz Piotr Czech, przewodniczący Rady Miejskiej podsumowali miniony rok i wręczyli lokalne wyróżnienia i podziękowania. Całość spotkania uświetniły różnorodne występy dzieci i młodzieży. Uroczystość zakończyła się dyskusjami, wymianą informacji oraz ustalaniem wspólnych działań na bieżący rok. Nasi przedstawiciele wyrazili wdzięczność za dotychczasową współpracę władzom gminnym i powiatowym Powiatu Wałeckiego”]

13.01.-22.04.

Kurs komendantów i komend hufców „Akademia lidera”

Cel: przygotowanie instruktorów do pełnienia funkcji w komendzie hufca

• Termin:

ð Biwak pierwszy: „Majątek” - Kurs dla skarbników i komendantów hufców - wypełnianie obowiązków w zakresie zarządzania majątkiem i finansami; 

13-15.01.2012r.

ð Biwak drugi: „Organizacja”; 10-12.02.2012r.

ð Biwak trzeci: „Program i praca z kadrą”; 16-18.03.2012r.

ð Biwak czwarty: „Hufiec, Lider”; 20-22.04.2012r.

• Kadra:

- hm. Monika Jurecka – komendantka

- hm. Lidia Drzewiecka

- hm. Katarzyna Stryła

- hm. Elżbieta Czapra

- phm. Monika Brzezowska

- Instruktorzy „Szkoły Wodzów”

• Organizatorzy: Chorągwiana Szkoła Instruktorska „Szkoła Wodzów”

14.01.

Narada dla Komendantów Gniazd Hufcowych na Zlot Chorągwi Wielkopolskiej
z okazji 100-lecia harcerstwa Wielkopolskiego

• Miejsce i czas: Komenda Hufca Poznań Jeżyce ul. Widna 3, Poznań [godz.12.00]

14.01.

Spotkanie Noworoczne Stęszewskiego Szczepu

• Miejsce: Urząd Miejski w Stęszewie

*[„Dnia 14 stycznia 2012 roku o godzinie 16 w sali Urzędu Miejskiego w Stęszewie odbyło się spotkanie Opłatkowo-Noworoczne stęszewskiego szczepu. W uroczystości brali udział m.in. Sekretarz urzędu gminy pani Joanna Zaborska, ks. Kanonik Jan Małeta, komendant Hufca Poznań-Rejon phm. Dariusz Sokołowski, komendant hufca Poznań-Grunwald hm. Marian Derda, Harcerski Krąg Seniorów im. Jerzego Krzyżagórskiego ze Stęszewa wraz z przewodniczącym hm. Jackiem Górnym oraz zuchy, harcerze, wędrownicy i instruktorzy stęszewskiego szczepu. Po powitaniu, podzieleniu się opłatkiem jasełkę wystawiły nasze zuszki dzięki pracy dh. Małgorzaty Szyfter i dh. Pawła Piskorka. Dziękujemy dh. Julii Górskiej za uświetnienie przedstawienia grą na gitarze i śpiewem oraz towarzyszącemu jej chórkowi w składzie dh. Magda Derda oraz dh. Martyna Majorczyk. Potem zasiedliśmy do zastawionych słodkościami stołów gwarząc między sobą i śpiewając kolędy oraz harcerskie piosenki. Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie. W sumie było nas około 80 osób”]

• Organizator: Szczep ZHP Stęszew, Hufca Poznań Rejon

14.01.

Spotkanie Noworoczne Instruktorów Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski

*[„ Hej kolęda, kolęda, hej kolędy to czas. / Słowa piosenki-kolędy, której fragment refrenu został przytoczony, już zawsze będą kojarzyły się z tegorocznym Noworocznym Spotkaniem Instruktorskim Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski, które odbyło się 14.01.2012 w restauracji <<Żak>>, w SP-11, ul. Batorego 2. Instruktorzy i funkcyjni spotkali się by podsumować miniony rok 2011 i porozmawiać o planach na nowy 2012. Działo się dużo, a będzie jeszcze więcej. Przybyłych na spotkanie przedstawicieli różnych szczepów: <<Szuwary>>, <<Wigry>>, <<Jedynaczka>>, <<Jedenastka>>, Nieprzetartego Szlaku, Kręgu Instruktorskiego im. Szarych Szeregów, HKS <<Grot>>, drużyn działających samodzielnie w różnych środowiskach, zaproszonych gości powitał druh komendant hm. Dariusz Potasznik i oddał głos gospodarzom - komendantce Szczepu Drużyn <<Jedenastka>> hm. J. Szlachcie. W programie spotkania nie zabrakło jasełek pt. <<Wigilia>>, wykonanych przez druhny i druhów ze 131LDH <<Desant>>

i 31 DSH <<DesKOT>>. Występy druhenki Julii Banasiak ze 131 LDH <<Desant>> zachęciły wszystkich do wspólnego kolędowania. Zebrani mogli obejrzeć kroniki oraz prezentacje multimedialne, dotyczące rocznej służby w drużynach, szczepach, kręgach i środowiskach, przygotowane według własnych pomysłów. Fragment spotkania został poświęcony omówieniu przygotowań do Zlotu Jubileuszowego Chorągwi Wielkopolskiej. Był czas na wystąpienie gości, karaoke harcerskie, wręczenie dyplomów, pucharów i nagród za udział w Mistrzostwach Strzeleckich Hufca ZHP Ostrów Wlkp., oraz przekazanie granatowego sznura przez drużynowego 13TDW <<Kot-y>> phm. Tomaszowi Szlachcie Wojtkowi Maciejewskiemu. Oczywiście był też poczęstunek <<wigilijny>> i <<słodki>>. Spotkanie zakończył krąg. Rozmowy w grupach i dyskusje przeciągnęły się jednak poza wyznaczony czas spotkania”]

20.01.

Obchody 67. rocznicy wyzwolenia Chodzieży spod okupacji hitlerowskiej i 92. rocznicy powrotu do Polski po zaborach

• Miejsce: przy pomniku „Poległym i Pomordowanym za Polskę i Wolność”, Chodzież (skwer przed dawnym budynkiem starostwa -Kreishaus, pochodzącym z 1897r.)

• Uczestnicy:

ú Poczty sztandarowe / ú Przedstawiciele samorządu i lokalnych instytucji / ú Duchowieństwo

ú Służby mundurowe / ú Młodzież szkolna / ú Harcerze / ú Mieszkańcy

• Program:

ð Powitanie // ð Okolicznościowe przemówienia // ð Tradycyjny Apel // ð Składanie Kwiatów

• Harcerska służba:

ú Udział w uroczystościach / ú Warta honorowa przy pomniku

• Organizator: władze miasta Chodzież 

20.01.

Festiwal Piosenki Hufca ZHP Poznań Wilda

• Miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 na Os. Czecha w Poznaniu 

• Formuła: marynarsko-piracka (nie zabrakło czarnych flag, morskiej scenerii

i marynarskich piosenek)

• Uczestnicy:

ð 8 drużyn Hufca: 1 WGZ, 7 WGZ, 12 WGZ, 8 PDH, 9 PDH, 17 PDH, 18 PDHż i 92 PDH

• Festiwal wygrała: 92 PDH, czym zapewniła sobie przywilej organizowania kolejnego festiwalu

• Organizator: 36 PDH, Hufiec Poznań Wilda

20.01.

Spotkanie Noworoczne Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP

• Miejsce: siedziba Hufca ZHP Poznań Grunwald, ul. Promienista 12, Poznań

• Uczestnicy - zaproszeni goście oraz  członkowie Komisji w osobach:

ú hm. Janusz Wolski (zastępca komendanta chorągwi) ú hm. Ryszard Dubisz  ú hm. Józef Derda ú Kazimierz Kwiatkowski (Szare Szeregi) ú hm. Bogusław Kowalczyk ú hm. Henryk Golimowski

ú phm. Tomasz Kozik ú phm. Karolina Betka-Śliwińska ú hm. Stefania Kaszul ú Marian Jankowski ú ćwik  Mieczysław Rybacki ú hm. Halina Świtalska ú hm. Wiesław Kubiak ú hm. Michał Najgrakowski ú hm. Tadeusz Böhm ú hm. Stefan Psik ú hm. Paweł Napieralski ú hm. Marian Pietrzykowski ú phm. Anna Kołodziej ú phm. Stanisław Maj ú hm. Marian Derda ú phm. Karolina Buczkowska ú phm. Grzegorz Skrukwa (23 osoby)

• Program

ð Część oficjalna

ú Odśpiewanie kolędy

ú Wystąpienie przewodniczącego Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP - hm. Ryszarda Dubisza

ú Dzielenie się opłatkiem i wzajemne składanie życzeń noworocznych

ú Wielotematyczna dyskusja

ð Informacje: m.in.

ú Przygotowania do obchodów 55-lecia K.H. Chorągwi:

- w opracowaniu folder - jednodniówka omawiający 55 lat działalności Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP (hm. Michał Najgrakowski, hm. Tadeusz Böhm)

- w opracowaniu wydawnictwo „Początki skautingu poznańskiego 1912-1920 – Skautki i Skauci” (zespół członków Komisji Historycznej)

- z okazji 100-lecia wielkopolskiego harcerstwa wystąpić z wnioskiem do Kapituły Mauzoleum Pamięci Harcerstwa w Skulsku o umieszczenie w galerii zasłużonych tabliczek wizerunkowych Wincentego Wierzejewskiego i Józefa Hallera (hm. Ryszard Dubisz)

- z okazji 100-lecia … wydanie na dzień Skupienia w Skulsku (2 maja 2012) folderu

pt. „Wielkopolanie na epitafiach skulskich” (hm. Paweł Napieralski, hm. Ryszard Dubisz)

- uzgodniono z komendantem HKS „OWAR” przeprowadzenie na Dzień Myśli Braterskiej prac porządkowych przy mogile dr. Zakrzewskiego (koordynacja: hm. Ryszard Dubisz)

- wystąpiono do wielkopolskich HKS o opracowanie swych monografii i zbiorcze ich wydanie

w wersji elektronicznej na Zlot 100-lecia Chorągwi Wielkopolskiej w Ostrowie Wielkopolskim (koordynacja: hm. Ryszard Dubisz)

- uzyskano zgodę Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. św. Szczepana 3 na organizację obchodów 55-lecia Komisji Historycznej w pomieszczeniach szkolnych w dniu 20 października 2012r.

ú Działalność bieżąca

- staraniem Komisji Historycznej wydano w formie elektronicznej z aktualnym numerem ISBN książkę pt. „Sztandary harcerskie na  ziemi wielkopolskiej” (dh. hm. Józef Derda)

- rozpoczęto prace związane z wprowadzeniem zasobów Sekcji Archiwalno-Bibliograficznej (system MONA) do bazy komputerowej jednostek archiwalnych (prowadzący: phm. Tomasz Kozik, phm. Karolina Betka-Śliwińska)

- prowadzone są prace przy archiwizowaniu, opracowywaniu i segregowaniu dokumentów przekazywanych przez Komendę Chorągwi (phm. Tomasz Kozik. hm. Stefan Psik,

phm. Stanisław Maj)

- uporządkowanie i zabudowanie metalowymi regałami przydzielonej przez Komendę Hufca Poznań Grunwald dodatkowej powierzchni na zlokalizowanie zbiorów (hm. Marian Derda,

hm. Paweł Napieralski)

- bieżące prowadzenie Kalendarium Chorągwi Wielkopolskiej ZHP (hm. Wiesław Kubiak.

hm. Janusz Wolski)

- wprowadzenie do zasobów archiwalnych archiwum Komendy Chorągwi Wielkopolskiej rozkazów archiwalnych byłych Chorągwi Leszczyńskiej, Kaliskiej, Konińskiej, Pilskiej

(hm. Janusz Wolski, hm. Paweł Napieralski)

- prowadzenie rejestru obecności i realizowanych prac przez członków Komisji podczas piątkowych dyżurów (hm. Marian Derda)

- prowadzenie i archiwizowanie w formie elektronicznej dokumentacji fotograficznej z działań

i uczestnictwa członków komisji w obchodach i uroczystościach organizowanych przez wielkopolskie jednostki ZHP (hm. Paweł Napieralski, hm. Wiesław Kubiak)

• Organizator: hm. Ryszard Dubisz – przewodniczący

20-21.01.

Zuchowy biwak karnawałowy w Lotyniu – Hufca ZHP Złotów

*[„Zuchy to mistrzowie dobrej zabawy. 20 i 21 stycznia bieżącego roku w Zuchowym biwaku karnawałowym wzięły udział cztery zaprzyjaźnione gromady zuchowe. 1.Gromada Zuchowa

z Lotynia <<Puszczańska Gromada>> wraz z drużynową phm. Iwona Lipską  i opiekunką

p. Halinką Szumert gościła u siebie zuchy z Okonka, Starej Wiśniewki i Złotowa. Zuchy

z Okonka - 2 GZ <<Wesoły Płomyk>>- przyjechały do Lotynia pod opieką phm. Danuty Kozińskiej, złotowskie <<Czerwone Żelki>> - 5 GZ przybyły z dh. Mateuszem Rzepką i dh. phm. Ewą Jóźwiak, zaś 8 GZ <<Dzikie Plemię>> z dh. Edytą Cierpiszewską dotarła do Lotynia aż ze Starej Wiśniewki. Czas, który zuchy spędziły razem, może nie był zbyt długi, gdyż objął niecałą dobę, ale za to wypełniony przeróżnymi intensywnymi zajęciami. Wieczór rozpoczął się Świeczkowiskiem, w czasie którego zuchy przy blasku świec śpiewały obrzędowe piosenki  i wsłuchiwały się w słowa gawędy, a także miały możliwość uczestniczenia w ważnym wydarzeniu – złożeniu Obietnicy Zuchowej. Obietnicę przyjęła Komendantka Hufca hm Maria Rumińska - gość specjalny zlotu. Oprócz dh. Komendantki, która miała dla  zuchów wiele ciepłych słów i prezenty, uczestników Zlotu odwiedziły również: Skarbnik Hufca - pwd. Katarzyna Szumińska i hm. Teresa Cicha przewodnicząca HKSI.  Po tej podniosłej uroczystości zuchy założyły karnawałowe stroje i bawiły się na balu przebierańców do późnych godzin nocnych (oczywiście zdaniem jego uczestników), a następnie dzielnie odbyły wieczorną toaletę, po której dostały zaproszenie do nocnego kina, w którym mogły obejrzeć przygody <<Mustanga z dzikiej doliny>>. Te wszystkie atrakcje i intensywne przeżycia sprawiły, że noc z piątku na sobotę była dla wszystkich pełna wrażeń i, chociaż za krótka,  rano wszyscy wstali w doskonałych humorach. Program drugiego dnia zlotowego obejmował zajęcia artystyczno-ruchowe, w czasie których zuchy mogły nauczyć się belgijskiego tańca, zrobić bukiet tulipanów z papieru dla babci i dziadka z okazji ich święta oraz popląsać, pośpiewać i porysować. Spotkanie zuchów złotowskiego hufca zakończył pyszny obiad i wspólne zdjęcie, a także obietnica, że wiosną znów wszyscy spotkają się na kolejnym, tym razem wiosennym, biwaku. Pewne jest jedno , zuchy wróciły do domów zadowolone, pełne wrażeń i pozytywnie zmęczone. A takie właśnie było założenie organizatorów biwaku. W tym miejscu bardzo dziękuję Dyrektorom ZS w Lotyniu za pozwolenie organizacji biwaku, pani Halince Szumert za wsparcie i poświęcony czas, p. Sławkowi i paniom z obsługi za pomoc przed i po biwaku oraz komendzie złotowskiego hufca za wsparcie i otrzymaną pomoc. Zaś zuchom i instruktorom goszczących u nas drużyn dziękuję za obecność, bez Was tego biwaku by nie było” // phm. Iwona Lipska – drużynowa 1 GZ  Lotyń]

• Organizatorzy i gospodarze spotkania:

ú 1.Gromada Zuchowa z Lotynia <<Puszczańska Gromada>> wraz z drużynową phm. Iwona Lipską  i opiekunką  p. Halinką Szumert

ú Komenda Hufca ZHP Złotów

23.01.

67. rocznica wyzwolenia Kalisza spod okupacji hitlerowskiej

• Miejsce głównych obchodów i czas: Rynek Główny Kalisz [godz.12.00]

• Program:

ð Uroczystość ogólno miejska - Tablica pamiątkowa na ścianie ratusza

ú Uczestnicy: orkiestra dęta, poczty sztandarowe kaliskich szkół i organizacji kombatanckich,  przedstawiciele władz miasta i województwa, parlamentarzyści, delegacje służb mundurowych wojska, policji, straży miejskiej, służby celnej, straży pożarnej), zuchy i harcerze

ð  Złożenie kwiatów:

ú Cmentarz Wojskowy na Majkowie 

ú Cmentarz Żołnierzy Radzieckich przy ulicy Częstochowskiej

• Harcerskie działania:

*[„Przedstawiciele kaliskiego Hufca ZHP wzięli udział w miejskich obchodach 67. rocznicy wyzwolenia Kalisza spod okupacji hitlerowskiej, które odbyły się w poniedziałek, 23 stycznia 2012 roku na Głównym Rynku w Kaliszu. / Wśród delegacji władz Miasta, parlamentarzystów, kombatantów oraz reprezentacji innych instytucji i służb delegacja naszego Hufca (1 KGZ i 62 KDHS) złożyła znicz pod tablicą upamiętniającą ofiary I i II wojny światowej umieszczoną na ścianie kaliskiego Ratusza. Harcerze wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej Kalisza pełnili również wartę honorową przy tablicy”]

• Organizator:

- Urząd Miasta Kalisz

- Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kaliszu

23.01.

Obchody 67. rocznicy wyzwolenia Krotoszyna spod okupacji hitlerowskiej

z udziałem harcerzy

*[„W poniedziałek, 23 stycznia, przypadła 67. rocznica wyzwolenia Krotoszyna spod okupacji hitlerowskiej. Pod pomnikiem 6 Pułku Artylerii Lekkiej na ul. Piastowskiej oraz pod pomnikiem

56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej na ul. Mickiewicza złożono z tej okazji wiązanki kwiatów. / Na tą patriotyczną uroczystość, która rozpoczęła się punktualnie w samo południe, przybyły  delegacje władz samorządowych powiatu, miasta i gminy Krotoszyn, organizacji społeczno-politycznych oraz harcerze i młodzież krotoszyńskich szkół. Symboliczne biało - czerwone wiązanki w kolejności złożyli: w imieniu posła na Sejm RP Macieja Orzechowskiego Miłosz Zwierzyk wraz z radną Natalią Robakowską, kombatanci, władze powiatowe w osobach: wicestarosty Krzysztofa Kaczmarka, sekretarza Powiatu Edwarda Kozupy i naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Andrzeja Wichłacza, władze miejskie:  zastępca burmistrza: Ryszard Czuszke, przewodnicząca Rady Miejskiej Zofia Jamka i radny Sejmiku Wojewódzkiego Franciszek Marszałek oraz delegacje krotoszyńskich szkół. Na zakończenie  w imieniu Burmistrza Krotoszyna wszystkim za uczestnictwo podziękował  zastępca naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Krotoszynie Jerzy Janicki”

• Harcerska służba: warty honorowe

• Organizator: Starostwo Powiatowe

23.01.

Harcerze obchodzili 4 rocznicę katastrofy lotniczej samolotu CASA C-295M

• Miejsce i czas: przy pomniku upamiętniającym Lotników poległych w katastrofie, na terenie 12. Komendy Lotniska w Mirosławcu [godz.11.00] 

• Historia:

*[„Lecący z Warszawy przez Powidz i Krzesiny do Mirosławca transportowy samolot CASA

C-295 M z 13. Eskadry Lotnictwa Transportowego w Krakowie rozbił się 23 stycznia 2008 r. wieczorem podchodząc do lądowania w 12. Bazie Lotniczej. Na pokładzie było 16 wysokiej rangi oficerów Sił Powietrznych oraz 4 członków załogi. Wszyscy zginęli. Była to największa katastrofa w historii polskiego lotnictwa wojskowego”]

*[„ (…). Samolot transportowy CASA C-295 leciał z Warszawy przez Powidz i Krzesiny do Mirosławca, następnie miał polecieć do Świdwina i zakończyć lot w Krakowie. Do lądowania

w Mirosławcu samolot podchodził dwukrotnie. Spadł na las około 300 metrów od lotniska i zapalił się. (…).”]

• Uczestnicy: m.in.

ú Rodziny poległych Żołnierzy / ú Czesław Mroczek - wiceminister, Sekretarz Stanu MON /

ú Wiceadmirał Waldemar Głuszko - zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP / ú Gen. broni pil. Lech Majewski - dowódca Sił Powietrznych / ú Gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel - dowódca 1.Skrzydła Lotnictwa Taktycznego / ú Kierownicza kadra MON i Sił Zbrojnych RP / ú Kadra

i pracownicy wojska 1.Skrzydła Lotnictwa Taktycznego / ú Delegacje jednostek wojskowych oraz zaproszeni goście / ú Poczty sztandarowe jednostek wojskowych / ú Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych / ú Orkiestra wojskowa / ú Harcerze

• Program:

1. Okolicznościowa msza święta

2. Przejazd uczestników  do pomnika znajdującego się w miejscu katastrofy

3. Główna uroczystość m.in.

ð Wystąpienia: / ú  Czesław Mroczek - sekretarz stanu w MON / ú Gen. broni pil. Lech Majewski - dowódca Sił Powietrznych // ð Modlitwa ekumeniczna za zmarłych // ð Złożenie wieńców

i wiązanek kwiatów oraz zapalenie zniczy: m.in. / ú Gen. bryg. pil. dr Jan Rajchel - rektor - komendant WSOSP / ú Płk dypl. inż. Marek Wachowiec - przedstawiciel Dowódcy 4. SLSz / 

ú Ppłk dypl. inż. Artur Rogowski - reprezentujący Dowódcę 41. BLSz / ú Żołnierze z dęblińskiego garnizonu / ú Harcerze Hufca ZHP Trzcianka // ð Odegranie „Marsza Lotników” //
ð Zakończenie uroczystości 

• Reprezentacja harcerska: członkowie Hufca ZHP Trzcianka

*[„Harcerze z Hufca Trzcianka Związku Harcerstwa Polskiego uczestniczyli w 4. rocznicy katastrofy samolotu Casa przed lotniskiem w Mirosławcu. Po okolicznościowej mszy świętej, zgromadzeni goście przejechali pod pomnik znajdujący się w miejscu katastrofy. Tam oddano salwy honorowe a harcerze złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze. Udział trzcianeckich harcerzy wynikał z wieloletniej współpracy władz lotniska z komendą stanicy <<Harcówka>>

w Piecniku, na której wypoczywają między innymi dzieci i młodzież z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego”]

• Organizator: Ministerstwo Obrony Narodowej

23.01.

Kaliszanie w 67. rocznicę wyzwolenia miasta

*[„Złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy pod pamiątkową tablicą wmurowaną w ścianę ratusza kaliszanie uczcili w poniedziałek 67. rocznicę wyzwolenia miasta spod okupacji hitlerowskiej. / Nie zabrakło pocztów sztandarowych kaliskich szkół i organizacji kombatanckich. Wiązanki złożyli przedstawiciele władz miasta i województwa, parlamentarzyści, delegacje służb mundurowych i harcerze. Wiązanki złożono również na cmentarzu żołnierzy radzieckich przy ulicy Częstochowskiej oraz na cmentarzu wojskowym na Majkowie”]

24.01.

Rozkaz L.01 / 2012 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP im. Powstańców Wielkopolskich 1918 / 1919, Poznań 24 stycznia 2012r.

25.01.

Narada komendantów hufców

25.01.

Bal Zucha

• Miejsce: mała sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu im. Wł. Broniewskiego ul. Mickiewicza 11.

• Uczestnicy: siedem kaliskich gromad i drużyn wielopoziomowych

• Organizatorzy: harcerze z 13 KDH „Listowie” Hufca ZHP Kalisz

26.01.

Uchwała Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

Rada Miejska - w związku z 100 rocznicą powstania Harcerstwa Wielkopolskiego - ogłosiła w Ostrowie Wielkopolskim rok 2012 rokiem obchodów jubileuszu 100-lecia powstania Harcerstwa Wielkopolskiego. Program obchodów oraz stosowną uchwałę podjęto na Sesji Rady Miejskiej 26 stycznia 2012 roku.

4[„Uchwała Nr XVI/176/2012 / Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego / z dnia 26 stycznia 2012 roku / w sprawie ogłoszenia w mieście Ostrowie Wielkopolskim roku 2012, rokiem obchodów jubileuszu 100-lecia powstania Harcerstwa Wielkopolskiego. / Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) / uchwala się, co następuje: / § 1. Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego ogłasza w mieście Ostrowie Wielkopolskim rok 2012, rokiem obchodów jubileuszu 100-lecia powstania Harcerstwa Wielkopolskiego. / § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. / § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. / Uzasadnienie / Harcerze - seniorzy zrzeszeni w Związku Harcerstwa Polskiego - Hufiec Ostrów Wielkopolski zwrócili się do Radnych Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z apelem o uznanie roku 2012 za rok jubileuszu 100-lecia Harcerstwa Wielkopolskiego i o czynne włączenie się do organizacji tych obchodów. / W roku 2010 minęła 100-rocznica powstania na ziemiach polskich pierwszych organizacji harcerskich. Od tego czasu tysiące Polaków w całym kraju, a także poza granicami, miało okazję żyć w duchu Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. Mimo upływu lat, zasady ruchu pozostały takie same, a dekalog harcerza nadal jest aktualny, tak samo jak służba w imię przyjaźni, braterstwa i ojczyzny. / O walorach wychowania patriotycznego harcerstwa świadczy niemała ofiara krwi, jaką harcerki i harcerze ofiarowali Ojczyźnie, walcząc o wolność w latach 1918-1920 oraz 1939-45. Młodzi i starsi harcerze ginęli na frontach pierwszej i drugiej wojny światowej, w Powstaniu Wielkopolskim, Powstaniach Śląskich, Obronie Lwowa i kresów wschodnich, w Powstaniu Warszawskim, w podziemnych Szarych Szeregach. W przełomowym roku 1989, w dniach kiedy Polska odzyskiwała suwerenność, harcerstwo polskie włączyło się w nurt przemian społecznych dając Polsce kadry, wychowując młodych ludzi w duchu nowoczesnego patriotyzmu. / Także w Ostrowie Wielkopolskim harcerstwo odcisnęło swoje pozytywne znamię. Tysiące młodych ludzi przeszło i nadal przechodzi szkołę życia pracując nad własnym rozwojem, zdobywając nowe umiejętności, czyniąc wokół dobre uczynki. / W roku 2012 mija 100 lat od powstania na terenie Wielkopolski pierwszych organizacji harcerskich. Dla uczczenia tej rocznicy, uznając zasługi i szczególną pozycję, jaką w wielkopolskiej organizacji zajmuje Hufiec Ostrów Wielkopolski (jedyny hufiec, który od kilku lat zwiększa swój stan osobowy), Komenda Wielkopolskiej Chorągwi ZHP w Poznaniu wyraziła zgodę, by jubileuszowy Zlot Harcerstwa Wielkopolskiego odbył się w sierpniu 2012 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Jest to zaszczyt ale i wielkie zobowiązanie dla całej naszej ostrowskiej organizacji harcerskiej, zrzeszającej prawie 500 zuchów, harcerzy i instruktorów. Jest to również okazja do znaczącej promocji naszego miasta, stąd też apel o pomoc, przy organizacji tych tak ważnych dla wielu mieszkańców naszego miasta i regionu obchodów”].

27.01.

Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Jarocin

• Cel: uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej Hufca i jej ukonstytuowanie

• Pełnomocnik Komendanta Chorągwi: hm. Stefan Tobolski

• Organizator: komendantka Hufca Jarocin 

27.01.

Impreza Karnawałowa Hufca „Piast”

• Miejsce: Osiedlowy Dom Kultury „Bajka” os. Wichrowe Wzgórze 124

• Adresaci: instruktorzy, wędrownicy, harcerze (powyżej 16 lat) niezrzeszeni

w drużynach wędrowniczych

• Program: dwa style muzyki:

ú Taneczne hity (lata 60 – 70)

ú Dyskotekowy szał lat 90

• Organizator: 70 PDH Hufca „Piast” Poznań Stare Miasto

27.01.

Spotkanie Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP

• Miejsce: siedziba Komendy Hufca Poznań Grunwald, ul. Promienista 12, Poznań

• Uczestnicy: 10 osób

• Program:

ú Archiwizacja materiałów

ú Sprawy bieżące

• Organizator: hm. Ryszard Dubisz – przewodniczący Komisji Historycznej Chorągwi

27.01.

Słowiański Dzień Babci i Dziadka

• Miejsce: Luboń k/ Poznania

*[„27 stycznia był dla piętnastkowych zuchów wyjątkowo stresującym dniem. Zuchy na zbiórkę zaprosiły babcie i dziadków. Punktualnie o 17:00 rozpoczęła się zbiórka. Wszyscy zrobiliśmy zuchowy Krąg i powitaliśmy się okrzykiem słowiańskim <<Słowianin - Dzielny, Słowianin - Śmiały, Słowianin - w boju doskonały>>. Następnie Zuchy zaprowadziły dziadków do Sali numer 4, w której co tydzień się spotykamy. Tam czekały na nasz stoły ze słodkim poczęstunkiem, (który znikł w sekund pięć) oraz kawa lub herbatka dla dziadków. Zuchenki wcieliły się w role kelnerek i roznosiły poczęstunki. Zbiórkę zaczęliśmy od przedstawienia naszej gromady, ponieważ większość z dziadków nigdy nas nie odwiedzała. Zuchy zaprezentowały musztrę, okrzyk, szóstki oraz pokazaliśmy dziadkom naszą kronikę. Następnie przeszliśmy do drugiej części zbiórki, w której na początku druhna Wenesa opowiedziała gawędę o historii naszej gromady i troszkę o harcerstwie w Luboniu. Następnie poprosiła dziadków, aby opowiedzieli nam jak oni wspominają dawny Luboń, co się w nim zmieniło, Czy szkoła nadal jest taka sama, jak wyglądało harcerstwo w Luboniu czy w innych miejscowościach, a nawet dziadkowie chętnie opowiadali o tym co działo się podczas wojny. Okazało się, ku zaskoczeniu zuchów, że prawie każdy dziadek czy babcia byli zuchami lub harcerzami. Opowiadali nam oni, jak to było kiedy oni byli w harcerstwie i niejednemu dziadkowi zakręciła się łza w oku. Wspominali o tym jak wyglądały mundury jakie nosili, a także o Kosynierach. Zuchy zadawały mnóstwo pytań. Najbardziej ciekawym pytaniem było : << co państwo wspominają najlepiej z harcerstwa?>> . Wtedy to w Sali każdy się śmiał, jak opowiadano nam o psotnikach na obozie, o dzikich świniach, które goniły dziadków czy o tym co pakowali do plecaków. Zuchom bardzo podobały się te opowieści. Zbiórka była szczególna, bo więcej czasu rozmawialiśmy o Luboniu, gdyż spotkanie to miało nam przybliżyć wieści o Naszym Regionie, ponieważ właśnie taką sprawność zdobywaliśmy. Na zakończenie, wszyscy wspólnie zaśpiewaliśmy parę piosenek, w które włączyli się także dziadkowie. Zuchy odśpiewały <<Sto Lat>> i wręczyły dziadkom własnoręcznie zrobione kartki z życzeniami. Następnie udaliśmy się na dwór, gdzie zrobiliśmy wspólnie już z rodzicami krąg <<życia>>, w którym znaleźli się wszyscy, którzy byli w harcerstwie , a także ci którzy nas wspierają, krąg od młodego do starego. I wspólnie, jednym głosem odśpiewaliśmy <<Bratnie Słowo>> niezmienne od tak dawna, i przekazaliśmy sobie iskierkę przyjaźni”]

• Ośrodek ZHP Luboń Hufca ZHP Poznań Rejon

27-29.01.

Zimowy Turniej Zastępów  Hufca ZHP Poznań Grunwald

• Miejsce: Rogalinek

• Uczestnicy:

ú Szczep Nr 33 / ú Szczep Nr 76 / ú Szczep „Łazarz”

• Harmonogram:

1. Dzień pierwszy – 27 stycznia 2012r. (piątek)

ð Otwarcie bazy noclegowej [od godz.17.30]

2. Dzień drugi – 28 stycznia 2012r. (sobota)

ð Przyjmowanie zastępów i rozdział kwater dla grup przybyłych w sobotę [godz.09.00] // ð Apel otwierający Zimowy Turniej Zastępów [godz.09.30] // ð Odprawa zastępowych przed grą „Harcerski Dom Maklerski” [godz.10.00] // ð Rozpoczęcie etapu pierwszego HDM; „Zdobyć pieniądze” [godz.10.15] // ð Zakończenie pierwszego etapu [godz.14.00] // ð Obiad [godz.14.00] // ð Odprawa zastępowych [godz.15.00] // ð Rozpoczęcie drugiego etapu HDM: „Giełda Papierów Harcerskich” [godz.15.15] // ð Zakończenie gry „Harcerski Dom Maklerski” [godz.18.00] // ð Kolacja [godz.18.15] // ð Zajęcia integracyjne „Harcland” [godz.19.00] //

ð Odprawa uczestni8ków Biegu „kompas 2012” [godz.22.00] // ð Cisza nocna [godz.22.30]

3. Dzień trzeci – 29 stycznia 2012r. (niedziela)

ð Pobudka [godz.07.20] // ð Śniadanie [godz.07.50] // ð Indywidualny Zimowy Bieg Harcerski na orientację „Kompas 2012” / ú Część pierwsza: bieg na orientację z zaliczeniem punktów kontrolnych w określonym czasie: - trasa zielona: 2,5 km dla początkujących; - trasa niebieska: 4,5 km dla średniozaawansowanych; - trasa czerwona: 6,5 km dla zaawansowanych / ú Część druga: strzelanie do celu z karabinka ASG – pozycja leżąca // ð Obiad [godz.12.30] // ð Apel kończący Turniej zastępów – ogłoszenie wyników  [godz.13.30] // ð Powrót do Poznania [godz.14.00]

• Wyniki:

4 „Turniej Zastępów”

ú Pierwsze miejsce: zastęp „Koty” – 4 PDH / ú Drugie miejsce: „Ósemki” – 100 PDH / ú Trzecie miejsce: „Strzelcy” – 100 PDH / ú Czwarte miejsce: „Pelłączki” – 100 PDH oraz „Wilki” – 4 PDH /

ú  Piąte miejsce: „Nandari” – 277 PDH / ú Szóste miejsce: „Higienistki + J&K” – 100 PDH /

ú Siódme miejsce: „Teleri” – 277 PDH / ú Ósme miejsce: „Avari” – 277 PDH

4Zimowy Harcerski Bieg na Orientację „kompas 2012”

ð Trasa dla początkujących

ú Pierwsze miejsce: Antoni Sprengel – 4 PDH / ú Drugie miejsce: Julia Chwal i Maria Pyszka – 100 PDH / ú Trzecie miejsce: Aleksandra Polacka – 277 PDH / ú Czwarte miejsce: Adam Różycki i Gilbert Felkel – 100 PDH

ð Trasa dla średniozaawansowanych

ú Pierwsze miejsce: Kamil Bretes – 100 PDH / ú Drugie miejsce: Patryk Dauer – 100 PDH /

ú Trzecie miejsce: Maciej Jasse – 277 PDH / ú Czwarte miejsce: Maja Kozłowska – 277 PDH /

ú Piąte miejsce: Maria Paluszkiewicz – 100 PDH / ú Szóste miejsce: Jan Kruszona – 100 PDH

4Turniej Strzelecki „Sagitta 2012”

ð Kategoria Harcerze

ú Pierwsze miejsce: Bartosz Kudlarczyk – 4 PDH / ú Drugie miejsce: Sebastian Chwal – 100 PDH / ú Trzecie miejsce: Zuzanna Krakowska – 100 PDH / ú Czwarte miejsce: Maurycy Śliwocki – 100 PDH / ú Piąte miejsce: Małgorzata Orzechowska – 277 PDH / ú Szóste miejsce: Mateusz Froiich – 277 PDH / ú Siódme miejsce: Krzysztof Nowicki – 277 PDH / ú Ósme miejsce: Natalia Jenczmionka – 277 PDH; Patrycja Ranicka – 4 PDH; Hubert Bereźnicki – 4 PDH; Mikołaj Bogacki – 4 PDH

ð Kategoria Harcerze Starsi

ú Pierwsze miejsce: Patryk Dauer – 100 PDH / ú Drugie miejsce: Marcin Skibiak – 4 PDH /

ú Trzecie miejsce: Jan Kruszona – 100 PDH / ú Czwarte miejsce: Dagmara Dobrowolska – 100 PDH: Wiktoria Nowacka – 100 PDH; Gabriela Kruger – 4 PDH / ú Piąte miejsce: Julia Andrzejczak – 100 PDH / ú Szóste miejsce: Krzysztof Nowak 100 PDH / ú Siódme miejsce: Natalia Myszka – 100 PDH; Edyta Trojnacka – 100 PDH

ð Kategoria instruktorzy:

ú Pierwsze miejsce: Katarzyna Król – 277 PDH / ú Drugie miejsce: Norbert Wencel – 100 PDH /

ú Trzecie miejsce: Maciej Nowak – 100 PDH / ú Czwarte miejsce: Bernadeta Paczkowska – 4 PDH / ú Piąte miejsce: Paweł Szajbe – 4 PDH

• Organizatorzy:

- Komenda Hufca ZHP Poznań Grunwald

- !00 PDH (instruktorzy)  

27.01.

Impreza Karnawałowa Hufca „Piast”

• Miejsce i czas: Osiedlowy Dom Kultury „Bajka”, os. Wichrowe Wzgórze 124, Poznań

• Adresaci: instruktorzy, wędrownicy oraz harcerze w wieku 16 i więcej lat niezrzeszeni w drużynach wędrowniczych

• Organizator: 70 PDH Hufca ZHP „Piast” Poznań Stare Miasto

28.01.

Spotkanie noworoczne Instruktorów i Seniorów  Hufca ZHP Wschowa

• Miejsce i czas: SOSW Wschowa, ul. Reymonta 1 [godz.17.00]

• Organizator: Komenda Hufca ZHP Wschowa

28.01.

Bal Karnawałowy Hufca ZHP Poznań Śródmieście „Siódemka”

 

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień