KALENDARIUM

Chorągwi Wielkopolskiej ZHP

rok 2014

 

 

 

styczeń

 

 

luty

 

marzec

 

kwiecień

 

maj

 

czerwiec

 

lipiec

 

 

sierpień

 

wrzesień

 

październik

 

listopad

 

grudzień

 

 

styczeń 2014

 

 

materiały zebrał i opracował hm. Janusz Wolski

01.01.

Stan Chorągwi Wielkopolskiej ZHP wg zapisów w Ewidencji ZHP na dzień 01 stycznia 2014 roku wynosi 10532, w tym: zuchów 2014, harcerzy 2383, harcerzy starszych 2218, wędrowników 1036, instruktorów i seniorów 2881. W chorągwi działa 38 hufców, 74 szczepy, 196 gromad zuchowych, 237 drużyn harcerskich, 97 drużyn starszoharcerskich, 57 drużyn wędrowniczych, 89 drużyn wielopoziomowych, 47 kręgów instruktorskich, 35 kręgów seniorów, 23 inne jednostki,

03.01.

Wigilijno-noworoczne spotkanie Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej

03.01.

Odeszła na Wieczną Wartę hm. Krystyna Sufryd - wieloletnia instruktorka ZHP, komendantka Hufca Ostrów Wielkopolski w latach 1999-2007, nauczycielka w Zespole Szkół Usługowych. Odznaczona m.in. Honorową Odznaką "Harcerska Służba Wielkopolsce", Srebrnym i Złotym Krzyżem "Za Zasługi dla ZHP".

 

03-04.01.

Hufiec Złotów zorganizował Nocny Rajd Instruktorski z metą w Chacie Krajeńskiej. Komendę rajdu stanowili: phm. Ewa Jóźwiak, pwd. Mateusz Rzepka, hm. Maria Pieńkowska, hm. Teresa Cicha.

 

10-12.01.

W  Warszawie, na swoim pierwszym zebraniu po XXXVIII Zjeździe ZHP obradowała Rada Naczelna ZHP. Chorągiew Wielkopolską w trakcie obrad reprezentowali członkowie Rady: hm. Gabriela Jaskulska, ks. hm. Marek Jasianek oraz hm. Andrzej Walusiak.

11.01.

Opłatkowe spotkanie Harcerskiego Kręgu Piątaków Seniorów Hufiec „Piast” Poznań Nowe Miasto

11.01.

Spotkanie wigilijne Wspólnoty Seniorów ZHP w Skulsku. Podczas spotkania dokonano wyboru Komendantki Wspólnoty, którą została phm. Iwona Milas ze Skulska, członkini Komisji Historycznej Hufca ZHP w Koninie

12.01.

Hufiec Poznań Wilda zorganizował Sztab WOŚP. Pracowało w nim 89 wolontariuszy, z czego 53 harcerzy (w tym ponad połowa to harcerze Wileccy. Tegoroczne granie Sztab organizował przy współpracy Poznań City Center, w ramach której wolontariusze mogli prowadzić zbiórkę na terenie obiektu. Dodatkowo przygotowano też specjalny kącik dla dzieci z animacjami oraz za sprawą dh. Pauliny Piątek przeprowadzony został pokaz Zumby. Wg wstępnych szacunków końcowy rezultat zbiórki to ponad 32 tysiące złotych! 

Harcerze z Hufca Gniezno aktywnie włączyli się w organizację WOŚP w Gnieźnie. Część z nich pomagała w pracach sztabu, inni zaangażowali się w organizację biegu dookoła jeziora Jelonek – „Od zawału i cukrzycy uciekaj na własnych nogach”, a Harcerski Klub Ratowniczy przeprowadził zajęciach dotyczące pierwszej pomocy dla przedszkoli oraz brał udział w pokazie ratownictwa przy Castoramie.

W Ostrowie już tradycją jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy organizowana przez harcerzy. To oni chodzą po mieście z puszkami, które wcześniej składają i przygotowują dla wolontariuszy, rozcinają serduszka, organizują sztab, w którym sami zasiadają, relacjonują finał, kontaktują się z mediami, a także liczą pieniądze i przeprowadzają licytacje. Mnóstwo pracy, a oni w tym roku znów nie zawiedli i z wielkimi uśmiechami i satysfakcją wypełniali swoje zdania. Warto dodać, że Harcerski Klub Ratowniczy po raz kolejny odpowiedzialny był za przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i pozoracji.

18.01.

Mimo mrozu, wilgotnego powietrza i mgły 44 Drużyna Harcerek Starszych „Biała Róża” była organizatorem GRY MIEJSKIEJ „Torpeda 2014″ dla gimnazjalistów ze Szczytnik Duchownych i Jankowa Dolnego oraz dla licealistów z I LO – tzw. 16-tki. Gra zgromadziła ponad 55 uczestników. Miała 7 punktów kontrolnych, na których liczył się czas wykonania zadania i współpraca wszystkich osób. Każdy punkt mogła wygrać najszybsza ekipa. Uczestnicy przyjęli nazwy sekcji specjalnych od liter greckiego alfabetu: ALFA, BETA, GAMMA, DELTA, EPSILON, ETA, DZETA. Zadania odbywały się w charakterystycznych punktach Gniezna: na placu Św. Wojciecha, pod pomnikiem harcerskim, pomnikiem Bolesława Chrobrego i Św. Wojciecha, na rynku, w parku miejskim i przy placu zabaw na ul. 3 maja. Ich celem było sprawdzenie spostrzegawczości, kreatywności, zręczności, pamięci, szybkości i umiejętności współpracy wszystkich uczestników, a przede wszystkim ukazanie pozytywnego obrazu harcerstwa. Gra zakończyła się w I LO pyszną grochówką i odczytaniem wyników.

20.01.

W obchodach 68. rocznicy wyzwolenia Konina uczestniczyła Drużyna Reprezentacyjna Hufca Konin.

20.01.

Odbyło się posiedzenie Rady Chorągwi Wielkopolskiej. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady: hm. G.Olejniczak, hm.L.Drzewiecka, hm. B.Owczarzak, hm. W.Klimowicz, hm. P.Nitschke; członkowie Komendy: hm.J.Rura, hm.W.Celer, hm.J.Wolski; Przew SH Ch hm.G.Owczarzak, w-ce Przew. KR hm. J.Kołodziej. Podczas posiedzenia Rada przyjęła Plan Operacyjny Chorągwi na rok 2014 i oddaliła odwołanie dot. uchwały o udzieleniu absolutorium Zjazdu Sprawozdawczego Hufca Ostrów.

20.01.

Odbyło się posiedzenie Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich.

20.01.

Ukazał się 91 numer "Seniora". Na jego łamach można przeczytać m.in. informację o jubileuszach członków kręgów, aktualności z życia kręgów, relacje z ważnych wydarzeń, w których uczestniczyli seniorzy i członkowie starszyzny oraz nekrologii członków kręgów, którzy odeszli na Wieczną Wartę.

22.01.

W ramach obchodów 151. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego 43 Drużyna Harcerska „Zawalidroga” z Żychlina (Hufiec Konin) zorganizowała ognisko patriotyczne.

22.01.

Odbyło się posiedzenie Komendy Chorągwi.

27.01.

Odbyło się spotkanie Komendantów Hufców Miasta Poznania w celu omówienia przygotowań do uroczystego apelu na Forcie VII z okazji 70 rocznicy śmierci hm. Floriana Marciniaka pierwszego Naczelnika Szarych Szeregów.

30.01.

Komendant Chorągwi wydał rozkaz L. 01/2014

30.01.

Na wniosek Stowarzyszenia "Szare Szeregi" w Poznaniu, Komendant Chorągwi rozwiązał z dniem 30 stycznia 2014 r. Krąg Środowiska Szarych Szeregów przy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.

 

 

styczeń

 

 

luty

 

marzec

 

kwiecień

 

maj

 

czerwiec

 

lipiec

 

 

sierpień

 

wrzesień

 

październik

 

listopad

 

grudzień